EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
English titles
Pháp Âm - Vietnamese
Đề mục khác
Luân lý & Đạo đức


Pháp Âm

Lưu ý:
** Quý vị click/nhấp chuột vào hình để xem audio file(s) (MP3) hoặc hình để xem video file(s).
** Nếu quý vị muốn download/tải về máy, xin dùng nút bấm bên phải của chuột (right-click to download).

*** Xin quý vị vui lòng báo với ban biên tập (webmaster) qua email hoặc mục thư tín nếu có những link hỏng và hoan hỷ trở lại sau.

Hướng dẫn nghe Pháp


Tịnh Tông Học Hội Oregon - Pháp Âm
Ảnh Hưởng của Truyền Hình đến nhân tâm, phong hóa xã hội

Đạo diễn Lữ Minh Tích báo cáo ảnh hưởng của ngành truyền thông đến nhân tâm và phong hóa xã hội. Khuyến khích học tập đạo đức Đệ Tử Quy và Liễu Phàm Tứ Huấn. Tâm thanh tịnh không phải là: không làm gì hết, không suy nghĩ gì hết, trốn vào núi sâu buông bỏ hết mọi gánh vác/trách nhiệm. Tiêu chuẩn tâm thanh tịnh là tất cả mọi việc làm đều vì lợi ích của đại chúng, thì trí tuệ sẽ khai mở.
Buổi giảng hạnh phúc nhân sinh

Giáo sư Thái Lễ Húc giảng tầm quan trọng của Đệ Tử Quy đối với sự thành tựu của mỗi một con người.
Cuộc đời cư sĩ Viên Hoàng (Viên Liễu Phàm)

Phim truyện "Phương pháp cải tạo vận mạng" | Hòa Thượng Tịnh Không cố vấn tổng giám chế, Pháp Sư Ngộ Đạo tổng chỉ đạo.
Cư sĩ Hứa Triết

Phỏng vấn cư sĩ Hứa Triết - người thanh niên 101 tuổi.
Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần

Phim truyện thuyết minh cho tiêu chuẩn thiện ác và phương pháp sám hối | Cố vấn tổng chỉ đạo Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chế tác kiêm chế bản Pháp Sư Thích Ngộ Đạo.
Đại Hội Hoằng Pháp: Nối dòng huệ mang Phật, Từ Nơi Ta

Cư Sĩ Lưu Tố Vân giảng tại Singapore, ngày 31 tháng 12 năm 2010
Đệ tử quy - giảng

Giáo sư Thái Lễ Húc giảng năm 2005
Đệ tử quy

Phim hoạt hình - phép tắc người con
Địa ngục biến tướng đồ

Thuyết minh bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ do Tiên Sinh Giang Dật Tử họa.
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh

Minh họa Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh.
Đòi nợ

Phim truyện nhân quả vay trả trong quan hệ gia đình | Tổng giám chế Pháp Sư Thích Pháp Tuyên.
Giải Oan

Phim truyện nhân quả báo ứng của nghiệp sát sanh | Tổng giám chế Pháp Sư Thích Pháp Tuyên.
Hư Vân Lão Hòa Thượng

Phim truyện cuộc đời lão hòa thượng Hư Vân
Làm sao tránh đao binh kiếp

Khai thị của Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam.
Lắng nghe tiếng hát sông Hằng

Khai thị của Bác sĩ Quách Huệ Trân (Đạo Chứng Pháp Sư)
Luân lý đạo đức cứu đời tôi

Nhà doanh nghiệp sám hối nhân quả, tường thuật giáo dục luân lý đạo đức đã cứu vãn hạnh phúc gia đình anh. Chia sẻ phương pháp áp dụng Đệ Tử Quy giáo dục con cái.
Lục tổ Huệ Năng

Phim truyện Phật Giáo.
Nghịch duyên

Phim truyện Phật Giáo - niệm Phật vãng sanh trong nghịch duyên | Giám đốc phát hành Pháp Sư Thích Pháp Tuyên.
Nhị thập tứ hiếu

Phim hoạt họa.
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư

Khai thị của Bác sĩ Quách Huệ Trân (Đạo Chứng Pháp Sư)
Niệm Phật kim chỉ nam

Khai thị của Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Phật học và Y học

Khai thị của Bác sĩ Quách Huệ Trân (Đạo Chứng Pháp Sư)
Tướng do tâm sanh. Cảnh tùy tâm chuyển 2003

Cư Sĩ Lưu Tố Vân đã bị bệnh tuyệt chứng; nhờ tinh tấn học Phật, niệm Phật và thực hành lời Phật dạy mà khỏi bệnh. Lão Pháp Sư Tịnh Không khuyên đồng tu Tịnh Tông nên xem
Tướng do tâm sanh. Cảnh tùy tâm chuyển 2010

Tấm gương sáng "LÃO THẬT NIỆM PHẬT". Lão Pháp Sư Tịnh Không mời Cư Sĩ Lưu Tố Vân giảng tại Hồng Kông ngày 4 và 5 tháng 4 năm 2010
Tuyết Hư Lão Nhân tuyển tập Tịnh Độ

Khai thị của Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam - Cương lãnh tu hành pháp môn Tịnh Độ. RẤT HAY NÊN NGHE!!!
Viên Liễu Phàm tự truyện (Liễu Phàm tứ huấn)

Viên Liễu Phàm tự truyện nhân quả báo ứng và phương pháp sám hối cải tạo vận mạng.

English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links